Simmetrie werkkaarte

Simmetrie werkkaarte

Die produk sluit oefeninge in vir leerders om simmetrie te oefen met vorms en ander voorwerpe. Daar is ook n MEMORANDUM aangeheg.

Die oefeninge sluit in:

1. Verduideliking wat simmetrie is.
2. Teken die simmetrielyne van die volgende vorms en skryf hoeveel simmetrielyne die vorm het in die blokkie neer. Die vorms is: Reghoek, vierkant, driehoek, vyfhoek(pentagoon), seshoek(heksagoon) en ‘n Trapesium.
3. Teken die ander helfte van die volgende prent.
4. Verdeel die Suid-Afrikaanse landsvlag simmetries.
5. Kyk na ‘n verskeidenheid prente en omkring die prent wat simmetries is.

R10.00

Description

Simmetrie werkkaarte