Graad 4 Getalbegrip - kwartaal 1 (Marie Steyn)

Graad 4 Getalbegrip - kwartaal 1 (Marie Steyn)

Die produk gee ‘n verduideliking vir die volgende terme:

 1. Heelgetalle
 2. Syfers
 3. Bewerking
 4. Plekwaarde
 5. Uitbrei
 6. Uitgebreide notasie
 7. Stygende volgorde
 8. Dalende volgorde
 9. Omgekeerde
 10. Veelvoude
 11. Ewe getalle
 12. Onewe getalle
 13. Tussen
 14. Vanaf
 15. Regs of na 10
 16. Links of voor 10
 17. Verdubbel
 18. Halveer
 19. Verhoging
 20. Verlaging
 21. Optel
 22. Aftrek
 23. Vermenigvuldiging
 24. Deel

Dit bestaan uit 4 bladsye. U ontvang die WORD en PDF formaat.

R7.00