Graad 4 Afrikaans huistaal taak - Skryf 'n artikel (KWARTAAL 1)(Marie Steyn)

Graad 4 Afrikaans huistaal taak - Skryf 'n artikel (KWARTAAL 1)(Marie Steyn)

Die artikel tel uit 25 punte. Dit sluit ‘n rubriek in en ‘n verduideliking vir die leerders. Die lyne waarop die artikel geskryf moet word word ook voorsien.

U ontvang die WORD en die PDF formaat van die taak.

R5.00