Ekstra produkte - Voeltjies (2021)

Ekstra produkte - Voeltjies (2021)

Die pakket bestaan uit:

  1. Breuke
  2. Drieklanke
  3. Dubbelklanke
  4. Vokale
  5. Woordsoorte
  6. Vakke opskrifte – Afrikaans, Wiskunde, English en Lewensvaardigheid
  7. Alfabet muurkaarte a-z
  8. A3 weerkaart
  9. Kleiner as, groter as en gelyk aan

R30.00