Afrikaans Huistaal assesseringsopdragte Kwartaal 3

Afrikaans Huistaal assesseringsopdragte Kwartaal 3

Bestaan uit 5 take + Memorandum + rubrieke.

Daar is 5 assesserings:
1. Dagboekinskrywing
2. Ontwerp ‘n plakkaat vir Coke
3. Inligtingstake – weervoorspelling. Leerders word ‘n weervoorspelling kaart gegee en hulle moet vrae daaroor beantwoord.
4. Dialoog. Leerders skryf hul eie dialoog.
5. Skryf – Leerders moet hul eie spyskaart vir ‘n koffiewinkel ontwerp en skryf

R0.00

Description

Afrikaans Huistaal assesseringsopdragte Kwartaal 3