2D vorms werkkaarte

2D vorms werkkaarte

Sluit die volgende in:

  1. A4 plakkaat met al die verskillende vorms en hul name.
  2. Benoem en herken van verskillende vorms.
  3. Teken van vorms.
  4. Identifiseer of vorms geboe of reguit sye het.
  5. Voltooi tabel volgens hul aantal hoeke, sye en simmetrielyne.
  6. ‘n Soek speletjie wat handel oor vorms.

R10.00

Description

2D vorms werkkaarte